Leefomgeving

In onze omgeving vinden heel veel veranderingen plaats die direct effect hebben op ons leef- en woongenot. 

Door de ontwikkeling van Het Nieuwe Rivium – tegenwoordig luisterend naar de naam Rivium District – krijgen we bijvoorbeeld te maken met één of andere vorm van betaald parkeren in onze wijk en met nog meer sluipverkeer. Over de IJsselmondselaan, en als dat vaker vast komt te staan, ook in de rest van de wijk. En berg je maar als de Van Brienenoordbrug gerenoveerd gaat worden. Ook komt er ter hoogte van De Esch een nieuwe oeververbinding (brug) met Rotterdam Zuid en de Abram van Rijkevorselweg/Algeracorridor gaat op de schop.

Sinds 2017 houden diverse bewoners zich actief bezig met de leefomgeving (het Rivium, de dijk, het Boumanterrein). Zo’n 90 bewoners verenigden zich in de app-groep ‘Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer’. Om gezamenlijk ideeën, zorgen en wensen kenbaar te maken aan Rotterdam én Capelle. Deze app-groep is begin 2023 samengevoegd met de Buurtapp Kralingseveer. Hierin kunnen wijkbewoners al hun wetenswaardigheden en vragen over de wijk plaatsen. Wil je hieraan deelnemen? App naar 06-49777711.

Naast de directe betrokkenheid en activiteiten van wijkbewoners speelt onze wijkraad meer en meer een rol in het kenbaar maken van onze behoeften, eisen en wensen richting de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel. En in het betrekken van de Kralingseveerders bij hun wijk (en dus leefomgeving). Zo is er bijvoorbeeld een wijkakkoord gemaakt. En in juni 2023 sprak de voorzitter in bij de gemeenteraad, omdat de wijk onder andere meer woningen wil voor ouderen en jongeren uit de wijk. Meer hierover lees je hier. Ook nu weer besteedde het AD aandacht aan onze wijk.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in jouw leefomgeving? Wordt lid van de appgroep en hiernaast staat een aantal interessante websites.