Historie & Plan

Aanloop

In 2022 heeft de gemeente aan de bewoners van Kralingseveer gevraagd om met ideeën te komen voor de schapenweide. Er is gekozen plan is dat de schapenweide een wijktuin/pluktuin gaan worden door en voor de bewoners van Kralingseveer met ruimte voor sport en ontspanning.

Tijdpad

7 november 2023
De eerste bijeenkomst om de wensen van iedereen te verzamelen van iedereen. 

8 december 2023
Er is een eerste schets gemaakt, gepresenteerd en besproken. Deze is naar de gemeente gestuurd ter goedkeuring.

13 december 2023
De gemeente heeft de plannen goedgekeurd en er zal een overeenkomt opgesteld worden.

22 januari 2024
Alle overeenkomsten en contracten zijn getekend. De Wijktuin Kralingseveer is officieel een feit. Subsidies staan op de rekening van de gloednieuwe Vereniging Wijktuin Kralingseveer

8 februari 2024
De eerste ‘schop’ gaat in de grond. Zware machines graven de toplaag af.

11 maart  2024
De structuur van de tuin is uitgezet. Oude tegels worden gebruikt om de perken en moestuinbakken vorm te geven. De eerste ladingen tuinaarde, zand en houtsnippers worden bezorgd.

Eind maart
De bewoners van Kralingseveer krijgen de eerste aankondiging van de nieuwe wijktuin in de bus. Voor– en achterzijde.

19 april 2024
De eerste hoeveelheid beplanting wordt bezorgd. Er zullen nog vele volgen.

22 mei 2024
De officiële opening van de Wijktuin Kralingseveer. Burgemeester Aboutaleb knipt het lint door en krijgt een eigen moestuinbak aangeboden.