Rapporten

Notulen

Nieuwsbrieven

Windenergie

Belangenvereniging Kralingseveer

De BVKV behartigt de belangen van de woningeigenaren in Kralingseveer en richt zich voornamelijk op de wateroverlast en de verzakkingenproblematiek.

De afgelopen jaren heeft er in opdracht van (destijds nog) de deelgemeente Prins Alexander een aantal onderzoeken naar de problemen plaatsgevonden. Het laatste onderzoek dateert van 2013. Sindsdien heeft de BVKV zich verder verdiept in de problematiek. Er zijn gesprekken geweest met deskundigen en studenten van de TU Delft hebben mogelijke oplossingen onderzocht.

Op de website van BVKV staan veel interessante rapporten en achtergrondinformatie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2022 is besloten dat de BVKV blijft bestaan, maar hoe? Het scheidende bestuur stelt nieuwe statuten op en schrijft een nieuwe ALV uit.

Contactgegevens

Bij de ALV van de BVKV

Voor wie het heeft gemist: in onze wijk is alweer ruim 30 jaar de ‘Belangenvereniging Kralingseveer’ actief. De BVKV is destijds opgericht voor en door huiseigenaren, met het oog op twee grote problemen: de verzakkingen van woningen en de wateroverlast bij flinke regenval. De laatste jaren leidde de vereniging een slapend bestaan. En toen werd het 13 juni 2022. 

Het bestuur had voor die avond een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Het was er al langer het moment voor, maar door corona kon het niet eerder. De vraag die in het Rendierhof op tafel lag: gaat de vereniging ermee door? Voor het bestuur was stoppen een optie, vooral door de getoonde desinteresse van de kant van de gemeente voor de verzakkingen. Terzijde: de huizen verzakken nog steeds, zij het minder snel dan een jaar of 15 geleden werd gedacht. Met de komst van een tweede ‘overstort’ is er iets gedaan aan de wateroverlast, al zijn er nog altijd huizen die eronder leiden. Daarnaast was het tijd voor een nieuw bestuur. Maar wie o wie wil dat doen? En ten slotte, zo merkte waarnemend voorzitter Jos van Roermund op, is er nu een wijkraad die wellicht de belangen kan behartigen.

Een van de ongeveer twintig aanwezigen – de BVKV heeft in totaal zestig leden – reageerde op het laatste punt: de wijkraad die wellicht de fakkel deels zou kunnen overnemen, kan er over vier jaar zomaar niet meer zijn. De gebiedscommissies hebben immers ook maar twee raadsperiodes bestaan. Een ander lid zei dat er de komende jaren veel op de wijk af komt en noemde concreet de energietransitie. Je zou vanuit de BVKV kunnen werken aan een warmtenet voor de hele wijk, ‘in plaats van wachten tot een energieboer met een aanbieding komt waar de honden geen brood van lusten’. Glasvezel is een misschien nog actueler onderwerp; een nutsvoorziening (!) die voor de KPN’en van deze wereld een nieuwe melkkoe is. Maar nog niet in Kralingseveer.

De twee aanwezige wijkraadsleden legden uit dat de wijkraad initiatieven van wijkbewoners – al dan niet georganiseerd zoals in de BVKV – kan ondersteunen en wellicht samen met hen verder kan brengen richting de gemeente. Miranda, onze buurtwerker van gro-up, vertelde dat Fred Hoeksema, de nieuwe wijknetwerker, van plan is het zogeheten ‘wijkplatform’ nieuw leven in te blazen. Tot corona was dit een vierjaarlijks informeel overleg tussen een bont gezelschap van wijknetwerken- en organisaties (zoals de BVKV), de gemeente, de politie en andere belanghebbenden.

De eerste vraag – gaan we verder met de BVKV? – werd al met al bevestigend beantwoord. En hoe gaat het dan verder? Afgesproken is dat het scheidende bestuur nieuwe statuten opstelt en voor dit najaar een nieuwe ALV uitschrijft. Die nieuwe statuten zouden het onder andere mogelijk moeten maken dat ook huurders lid worden van de BVKV. Ook de besluitvormingsprocedure zou meer van deze tijd moeten zijn: sneller en eenvoudiger. En op het scheiden van de markt meldden zich twee, misschien zelfs drie kandidaten voor een plek in het bestuur; een cruciale voorwaarde voor het voortbestaan van de BVKV!

Dit artikel verscheen (ingekort) eerder in wijkkrant #3 2022