Geschiedenis

Kralingseveer is een van de oudste kernen binnen de gemeente Rotterdam. Door de huidige gemeentegrens vormt Kralingseveer een enclave tussen het Capelse bedrijvenpark Rivium (Rivium District) en de Capelse woonwijken Capelle-West en Fascinatio.

Kralingseveer is eigenlijk heel oud. De naam doet al vermoeden dat we te maken hebben met een veer, in dit geval een overzetveer van Kralingen naar IJsselmonde, alwaar een Slot IJsselmonde (afgebroken in 1900). In een oorkonde uit 1333 wordt over dit veer gesproken. Waarschijnlijk is dit veer veel ouder. Wellicht vormde het veer een schakel in de heirbaan van de Romeinen. Rondom een overzetveer ontstond in de loop der tijd wat bebouwing als een herberg, de woning van de veerman, een stalling voor paarden en zo meer. Ook vestigden zich er vissers.

Kralingseveer was beroemd om de zalmvisserij. In het midden van de 18e eeuw valt te spreken van een professionele aanpak en van handel in zalm. Er was een marktgebouw, een afslag zodat de vis verhandeld kon worden. De afslag stond aan de Schaardijk. Het was de grootste zalmafslag van Nederland. Na het jaar 1890 verminderde de zalmvangst. Het afslaggebouwtje is in 1932 gesloopt. Van de oude glorie van deze kleine kern is helaas niets meer over.

De weilanden ten oosten van de IJsselmondselaan behoorden tot het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel. Gedurende het interbellum werd ten oosten van de IJsselmondselaan volop woningen gebouwd. Na de annexatie door Rotterdam in 1941 zijn de straatnamen veranderd (vermoedelijk omdat de oorspronkelijke straatnamen al in Rotterdam voorkwamen). Geen schrijversnamen sieren de naambordjes meer, maar de buurt is veranderd in een ‘wilde-beesten-buurt’.

Het oorspronkelijke Kralingseveer is gebouwd aan Schielands Hoge Zeedijk. Bij de Watersnoodramp van 1953 is deze dijk bijna doorgebroken. In 1955 zijn daarom in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland de huizen langs de dijk gesloopt om een dijkverzwaring mogelijk te maken. Dit waren veelal de oorspronkelijke huizen van het dorp. Hierdoor is een belangrijk deel van de oorspronkelijke bebouwing verdwenen.

Momenteel maakt Kralingseveer deel uit van het gebied Prins Alexander. In Kralingseveer wonen zo’n 1.650 mensen.Kralingseveer kent veel oudbouw, verdeeld over een vooroorlogs en een naoorlogs deel. Zo’n 70% van de huizen zijn koopwoningen, waarvan er steeds meer verhuurd worden. Aan de Nieuwe Maas bevindt zich nog altijd het haventje dat Kralingseveer bekend heeft gemaakt.

Meer interessante informatie over onze wijk vind je via de links aan de rechterkant van deze pagina. In de archiefkast staan verhalen over de geschiedenis van Kralingseveer. Heb jij een verhaal (met foto’s)? Graag! Mail naar info@kralingseveer.nl.

 

 

Meer informatie​

De naam van onze wijk is vier keer gewijzigd:
1850-1937:
Kralings Veer
1938-1957:
Kralingscheveer
1958-2014:
Kralingse Veer
2015-heden:
Kralingseveer
(zie ook www.Topotijdreis.nl.)

Cultuurhistorische Verkenning Kralingseveer (2016) door Evelien van Es (architectuurhistoricus), in opdracht van de gemeente Rotterdam

Op de Facebookgroep Oud Kralingseveer vertellen oud-Kralingseveerders over vroeger. Vaak zijn de verhalen gelardeerd met veel foto’s

In het Stadsarchief Rotterdam is ook veel informatie over de geschiedenis van jouw wijk te vinden

Hier staan oude ansichtkaarten van Kralingseveer 

Allecijfers.nl als je meer wilt weten over de (ontwikkeling van de) samenstelling van de wijk, de huizen, bedrijvigheid, veiligheid

In 2014 is een gebieds-plan gemaakt voor Prins Alexander. Hierin staat als ambitie voor 2030: ‘Nesselande,
’s Gravenland, Prinsen-land en Kralingseveer zijn ook in 2030 aantrekkelijke woon-wijken met een sterke burgerkracht (individueel en/of collectief). Voor Kralingseveer werd de prioriteit gelegd bij het versterken van burger-kracht rondom de problemen met funderingen, parkeren en aanhangwagens

Op Ruimtelijkeplannen.nl staan bestemmings-plannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Het meest recente bestemmings-plan van Kralingseveer dateert uit 2017

Sinds 2022 kent onze wijk een wijkraad. De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk hebben voor Kralingseveer een wijkakkoord gemaakt. Dit bestaat uit een wijkvisie en een jaaractieplan. De wijkraad adviseert de gemeente hoe ze de wijkbewoners goed bij planvorming voor de wijk kan betrekken. De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt

Hier lees je waarom Kralingseveer een Rotterdamse wijk is. De casus is zelfs door historicus Mark Barrois gebruikt voor zijn scriptie over ‘Stemmingmakerij. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de lokale referendum-praktijk en de nationale referendumdiscussie in de jaren zeventig’. De scriptie en de longread hierover staat hier

Op de website van voetbalvereniging CKC staat meer over de geschiedenis van deze club uit Kralingseveer die op 4 mei 1928 is opgericht 

Op de website van de Laankerk staat informatie over de geschiedenis van de kerk 

Van 2018 tot 2023 kende Kralingseveer een wijkkrant