Gemeente Rotterdam

Doelstelling
In de wijk zorgt de gemeente voor:

  • Inrichting, beheer en onderhoud van openbare ruimte en groen
  • Stimuleren van de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord
  • Verlenen van subsidie voor bewonersinitiatieven en wijkpartijen, welzijn en zorg
  • Verlenen van diensten (burgerzaken, Wmo)


Terugkerende activiteiten

  • Behandelen van aanvragen voor bewonersinitiatieven
  • Overleg met de wijkraad
  • Opvolgen van meldingen en klachten over de buitentruimte
  • Handhaving, ophalen huisvuil, onderhoud van het groen enzovoort.
  • Informeren van bewoners bij zaken die spelen in de wijk


Contactgegevens

Vanuit de gemeente Rotterdam ondersteunen drie mensen direct onze wijk: de wijkmanager, de wijkraadcoördinator en de wijknetwerker. Ook kent onze wijk een wijkregisseur Stadsbeheer.

De wijknetwerker
De wijknetwerker staat midden tussen de wijkbewoners, de organisaties én de verschillende onderdelen van de gemeente.

 

Wijknetwerker Fred Hoeksema is dus ons eerste aanspreekpunt. Hij zit op de donderdagochtend in het Huis van de Wijk Rendierhof. Je kunt zonder afspraak binnenlopen. Fred is ook bereikbaar via fp.hoeksema@rotterdam.nl en 06-18293934. Meer informatie vind je hier.

De wijkmanager
De wijkmanager is de verbinder tussen de wijk en de gemeente.

 

Martine Coevert is onze wijkmanager, ze is bereikbaar M.Coevert@rotterdam.nl en 06-38681479. Meer informatie vind je hier.

De wijkraadcoördinator
De wijkraadcoördinator ondersteunt en adviseert de wijkraad.

Oana de Visser-Baicu is bereikbaar via or.devisserbaicu@rotterdam.nl en 06-38222877. Meer informatie vind je hier.

De wijkregisseur Stadsbeheer
De wijkregisseur (groen, heel en veilig) weet welk onderhoud er gebeurt, de klachtenafhandeling, alle wegwerkzaamheden, bouwplaatsvergunningen, evenementen en burgerinitiatieven. Hierdoor weet hij of zij wat er allemaal gebeurt in de wijk. De wijkregisseur kan snel problemen zien en helpen oplossen. Linda Bouman is onze wijkregisseur Stadsbeheer. Ze is bereikbaar via lmm.bouman@rotterdam.nl. Klik hier als je meer wilt weten over wat een wijkregisseur is en doet. 

Toezicht en handhaving
GRAAG HIER NOG INFO TOEVOEGEN

Je kunt met al jouw vragen aan de gemeente altijd bellen naar 14010.

Gebruik de meldR-app voor alle meldingen en/of klachten over de buitenruimte.

www.rotterdam.nl is de algemene website van de gemeente, hier staat informatie over onze wijk.

Op mijn.rotterdam.nl kan je meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de gemeente, die van invloed zijn op jouw wijk. Ook kan je op deze site een bewonersinitiatief indienen. mijn.rotterdam.nl/kralingseveer Is de Kralingseveer-pagina op de website.

Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. Met de cijfers uit het Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de nieuwe wijkraden in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, wijkakkoorden maken. Hier  staat het wijkprofiel van onze wijk door de jaren heen.

Wijknieuws Rotterdam is een nieuwsbrief voor alle Rotterdammers over alle Rotterdamse wijken. Elke twee weken in je mailbox. Met af-en-toe informatie over onze wijk over bijvoorbeeld veiligheid, groen, bewonersinitiatieven, de gemeente en zorg en welzijn.

In de Stadskrant vind je elke twee weken twee pagina’s over alle wijken.