Wijkraad Kralingseveer

Doelstelling
De wijkraad komt op voor de belangen van de wijk.

Terugkerende activiteiten
De wijkraad luistert naar wat er in de wijk leeft. De wijkraad is het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. Meer informatie over wijkraden staat hier https://www.rotterdam.nl/wijkraden.

De wijkraad heeft regelmatig openbare vergaderingen; die staan op de website en worden bekendgemaakt via de Facebookgroep en de Whatsapp-groep van de wijkraad. Hier staat nog meer informatie over de wijkraad Kralingseveer.

Contactgegevens
Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064AX Rotterdam
Wijkraadkralingseveer@outlook.com

De wijkraad wordt vanuit de gemeente bijgestaan door een wijkraadcoördinator:
Oana Visser Baicu
or.devisserbaicu@rotterdam.nl
06-38222877

Op www.wijkraadkralingseveer.nl stellen de leden zich nader voor.